Isma Simon

Isma Simon

Retail, eCommerce y StartUp